“ทุกครั้งที่ผิดพลาด จะเป็นบทเรียนในเส้นทางการเดินทาง”

“ทุกครั้งที่ผิดพลาด จะเป็นบทเรียนในเส้นทางการเดินทาง”
พระปิดตาสามเกลอหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก
#รับประกันชั้น1#0894622455


โดยสมาชิก ชื่อ หนึ่ง หนุกหนาน
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป