ST 864
เปิดครับ 450ครับ

ST 864
เปิดครับ 450ครับโดยสมาชิก ชื่อ นันทวุธ วิชัยดิษฐ น๊อต ภูเก็ต
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย