ST 723 เปิดครับ
เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อขาว วัดทับผึ้ง

ST 723 เปิดครับ

เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อขาว วัดทับผึ้ง อ.ศรีสำโรงโดยสมาชิก ชื่อ Jedsada Noppakun
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย