/1 ได้ศักดิ์ศรี /2 นี้ได้รอยจาร
ส่วนผมซื้อทุกบล็อก
#

/1 ได้ศักดิ์ศรี /2 นี้ได้รอยจาร
ส่วนผมซื้อทุกบล็อก
#ถ้าสวยและราคาสมเหตุสมผล😊😊


โดยสมาชิก ชื่อ Chawadon Prasertsom
จากกลุ่ม สุดยอดพระเครื่องสุโขทัย