ใครมีพระกรุ
วัดมุมลังกาบ้างคะ

ใครมีพระกรุ
วัดมุมลังกาบ้างคะ
🤗


โดยสมาชิก ชื่อ Parmita Nissa
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย