โชว์ครับ มีตาโปนๆ

โชว์ครับ มีตาโปนๆ


โดยสมาชิก ชื่อ ประยูร กุลพรม
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย