แอดมิน 001 เปิดครูบากฤษณะ…..350…..

แอดมิน 001 เปิดครูบากฤษณะ.….350…..โดยสมาชิก ชื่อ ฉลอง อยู่สถิตย์
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย