..แบ่งกันชม..
“พระร่วงนั่งเข่าลอยพิมกลาง กรุเมืองโบราณ

..แบ่งกันชม..
“พระร่วงนั่งเข่าลอยพิมกลาง กรุเมืองโบราณบางขลัง มีหน้าตา สภาพนี้หาไม่ง่ายนะครับโดยสมาชิก ชื่อ Ray Jaray
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย