แบบนี้เรียกว่า ลูกกำแพง หรือหัวใจกำแพงครับ

แบบนี้เรียกว่า ลูกกำแพง หรือหัวใจกำแพงครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Parinya Sungkarak
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย