เอสที329เหรียญพ่อขุนรามรุ่นแรกเนื้อเงิน
สนใจทักมาได้คร

เอสที329เหรียญพ่อขุนรามรุ่นแรกเนื้อเงิน
สนใจทักมาได้ครั
โดยสมาชิก ชื่อ ไก่ มีโชค มีลาภ เฮ็งรวยรวย
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย