เหรียญหลวงพ่อเสริฐวัดหนองตาโชติ รุ่น1ผิวรุ้งเคาะเดียว 1

เหรียญหลวงพ่อเสริฐวัดหนองตาโชติ รุ่น1ผิวรุ้งเคาะเดียว 1300 พร้อมส่งท่านใดสนใจเชิญครับ รับรองไม่ผิดหวัโดยสมาชิก ชื่อ Montra Nuring
จากกลุ่ม สุดยอดพระเครื่องสุโขทัย