เล็กดีรสโต เมืองสุโขทัย พระร่วงนั่งจระเข้ร้อง
เดี่ยวเ

เล็กดีรสโต เมืองสุโขทัย พระร่วงนั่งจระเข้ร้อง
เดี่ยวเดิม ไม่ค่อยพบเจอนะครับเดี่ยวเต็มองค์ 🥰โดยสมาชิก ชื่อ Jirapat Baithong
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย