เป็นพระที่บ้านค่ะเห็นอยุ่บนหิ้งพระที่บ้านหลังเก่าค่ะเป็

เป็นพระที่บ้านค่ะเห็นอยุ่บนหิ้งพระที่บ้านหลังเก่าค่ะเป็นบ้านของตายายค่ะสนใจคอมเม้นตมาค่


โดยสมาชิก ชื่อ Maeyly Maeyly
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย