เปิดครับ เหรียญพ่อขุนหลังแม่ย่างานลอยกระทง 2520 กะหลั่ย

เปิดครับ เหรียญพ่อขุนหลังแม่ย่างานลอยกระทง 2520 กะหลั่ยทองสองเหรียญ 250 รวมส่งโดยสมาชิก ชื่อ Chairat Sukkheaw
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย