เปิดครับ
พระร่วง วัดนิคมศรีสำโรง ปี23
200ครับ

เปิดครับ
พระร่วง วัดนิคมศรีสำโรง ปี23
200ครับโดยสมาชิก ชื่อ Jedsada Noppakun
จากกลุ่ม สุดยอดพระเครื่องสุโขทัย