หลวงพ่อแฉล้ม. จารเต็ม. ต๊อกโค๊ต
สนใจทักมาได้ครับ

หลวงพ่อแฉล้ม. จารเต็ม. ต๊อกโค๊ต
สนใจทักมาได้ครั

โดยสมาชิก ชื่อ ไก่ มีโชค มีลาภ เฮ็งรวยรวย
จากกลุ่ม สุดยอดพระเครื่องสุโขทัย