หลวงพ่อปี้​ วัดลานหอย ปี29 จ.สุโขทัย 2องค์คู่
400บ.รวม

หลวงพ่อปี้​ วัดลานหอย ปี29 จ.สุโขทัย 2องค์คู่
400บ.รวมส่งคะ
โดยสมาชิก ชื่อ Fuji Toys
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย