ราตรีสวัสดิ์
กับพระนางสวนแก้ว
กรุวัดสวนแก้วอุทยานน้อย

ราตรีสวัสดิ์
กับพระนางสวนแก้
กรุวัดสวนแก้วอุทยานน้อย


โดยสมาชิก ชื่อ ยิ่งยศ วณิชยากร
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย