ยิ้มสยาม พระร่วงยืนเปิดโลก พิมพ์กลาง กรุเตาทุเรียง จ สุ

🌸ยิ้มสยาม พระร่วงยืนเปิดโลก พิมพ์กลาง กรุเตาทุเรียง จ สุโขทัย ครับผมโดยสมาชิก ชื่อ พิพัฒน์ กุลพรม
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย