ภาพเพิ่มเติมในขอความนะครับ

ภาพเพิ่มเติมในขอความนะครับ


โดยสมาชิก ชื่อ ธนาคม ชูช่วย
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย