พระแม่ย่าทองคำ โชว์ครับ

พระแม่ย่าทองคำ โชว์ครับโดยสมาชิก ชื่อ มนัส เจตน์
จากกลุ่ม สุดยอดพระเครื่องสุโขทัย