พระอู่ทองกดเดียว เนื้อดิน กรุเขาพระบาทน้อย

พระอู่ทองกดเดียว เนื้อดิน กรุเขาพระบาทน้อโดยสมาชิก ชื่อ ไมค์ พรพระร่วง
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย