พระร่วงรางปืน. รุ่น มรดกพระธาตุเมืองเชลียง
๑ใน๕๙องค์

พระร่วงรางปืน. รุ่น มรดกพระธาตุเมืองเชลียง
๑ใน๕๙องค์ องค์นี้หมายเลข ๕๘ เนื้อเงิน
สนใจทักมาได้ครั
รับประกันแท้
0882824897

โดยสมาชิก ชื่อ ไก่ มีโชค มีลาภ เฮงรวยรวย
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย