พระร่วงยืน บางขลัง
หน้าตาติดชัดๆ สวยมาก เต็มฟอร์ม

พระร่วงยืน บางขลัง
หน้าตาติดชัดๆ สวยมาก เต็มฟอร์มโดยสมาชิก ชื่อ ชาญชัย ผาตยานนท์
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย