พระร่วงยืนเปิดโลกพิมพ์กลาง กรุเตาทุเรียง จ สุโขทัย
ราช

🌸พระร่วงยืนเปิดโลกพิมพ์กลาง กรุเตาทุเรียง จ สุโขทัย
ราชาแห่งกรุเตาทุเรียง
โดยสมาชิก ชื่อ พิพัฒน์ กุลพรม
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย