พระร่วงยืนประทานพร ประทานความสำเร็จ

🌸พระร่วงยืนประทานพร ประทานความสำเร็จโดยสมาชิก ชื่อ พิพัฒน์ กุลพรม
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย