พระร่วงประทานพร เนื้อดินเผาเตาทุเรียง สุโขทัย เป็นวรรณะ

พระร่วงประทานพร เนื้อดินเผาเตาทุเรียง สุโขทัย เป็นวรรณะแบบดินหม้อใหม่ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ไกรสิทธิ์ บุญญภัทโร
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย