พระนางพญาชินเงิน
กรุหม้อแกงทองสุโขทัยครับ

พระนางพญาชินเงิ
กรุหม้อแกงทองสุโขทัยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ตุ้ยนุ้ย กรอบทอง
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย