พระท่ามะปราง สอบถามได้นะครับ

พระท่ามะปราง สอบถามได้นะครับโดยสมาชิก ชื่อ Ekkarut Kongon
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย