พระดีราคาเบา

พระดีราคาเบา


โดยสมาชิก ชื่อ ดิเรก อินทร์เย็น
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย