พระซุ้มยอ กรุเตาทุเรียง

พระซุ้มยอ กรุเตาทุเรียงโดยสมาชิก ชื่อ ไมค์ พรพระร่วง
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย