พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง

พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียงโดยสมาชิก ชื่อ ไมค์ พรพระร่วง
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย