พระงบน้ำอ้อยสิบสอง เนื้อดิน กรุวัดมหาธาตุ

พระงบน้ำอ้อยสิบสอง เนื้อดิน กรุวัดมหาธาตุโดยสมาชิก ชื่อ ไมค์ พรพระร่วง
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย