พระครูจันทโรภาส วัดป่าข่อย ปี2514

พระครูจันทโรภาส วัดป่าข่อย ปี2514โดยสมาชิก ชื่อ Anuwat CH
จากกลุ่ม สุดยอดพระเครื่องสุโขทัย