ผิวหิ้งๆๆผงเดิมๆๆแน่นๆๆ
#ปู่เขาบอกว่าได้มาจากลานคอย

😊😊😊ผิวหิ้งๆๆผงเดิมๆๆแน่นๆๆ😋😋😋
#ปู่เขาบอกว่าได้มาจากลานคอย😁😁😁
โดยสมาชิก ชื่อ พลายแก้ว สุโขทัย
จากกลุ่ม ชมรมรวมพระเกจิพระเครื่องเมืองสุโขทัย