ผมเป็นคนติดดินคับ (ขออนุญาตโชว์คับ)

ผมเป็นคนติดดินคับ (ขออนุญาตโชว์คับ)


โดยสมาชิก ชื่อ Wittawas Samartlek
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย