ถ่ายไม่สวย แต่แท้นะพระกรุกระต่ายแกลบ

ถ่ายไม่สวย แต่แท้นะพระกรุกระต่ายแกลบ


โดยสมาชิก ชื่อ Ekkarut Kongon
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย