ขอบคุณครับ ขอทราบประวัติพระองค์นี้ครับเป็นมาอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ ขอทราบประวัติพระองค์นี้ครับเป็นมาอย่างไรครับโดยสมาชิก ชื่อ ส. จันทร์ดำ
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระกรุเมืองสุโขทัยและศิลป์ร่วมสมัย