#699รวมส่ง เหรียญพ่อท่านเจ้าวัด และเด็กวัดเจดีย์ ที่ระ #699รวมส่ง เหรียญพ่อท่านเจ้าวัด และเด็กวัดเจดีย์ ที่ระลึกฝังลูกนิมิต สร้างฝังกรุหลุมลูกนิมิตรอบอุโบสถ โดย