กท2. (28/09/65) #ขOoนุญาต สุดปัv xoxo n้าวlวสสุว กท2. (28/09/65) #ขOoนุญาต สุดปัv xoxo ✳️n้าวlวสสุวรรณ จำปี รุ่น #มีllล้วไม่จน #3lnพ รุ่น1 พระoาจา