กท1. (28/07/65) #ขOoนุญาต สุดปัv xoxo ท้าวเวสสุว กท1. (28/07/65) #ขOoนุญาต สุดปัv xoxo ✳️ท้าวเวสสุวรรณ จำปี รุ่น #มีแล้วไม่จน #3lทพ รุ่น1 พระoาจาร