ขออนุญาตแอดมิน เปิดพระปางลีลา พระครู สุพจน์ วัดสุทัศน ขออนุญาตแอดมิน เปิดพระปางลีลา พระครู สุพจน์ วัดสุทัศน์เทพวราราม สร้างปี2484จากเนื้อ ผงพระสมเด็จวัดระฆัง ล้