ยันต์หนุมานเชิญธง ขี่ราชสีห์ หลวงพ่อแล วัดพระทรง จ.เพชร ยันต์หนุมานเชิญธง ขี่ราชสีห์ หลวงพ่อแล วัดพระทรง จ.เพชรบุรี ขนาดใหญ่ 13×21 นิ้ว สภาพสวยเดิมๆ #350รว