#350บาท(ภาพละ)ภาพถ่ายสี ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มและล้างอัดด้ว #350บาท(ภาพละ)ภาพถ่ายสี ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มและล้างอัดด้วยกระดาษสีระบบ อานาล็อก รุ่นปี2520อายุภาพ 40กว่าปี