KC017 #300ส่งลทบ KC017 #300ส่งลทบ โดยสมาชิก ชื่อ เบส เบส จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล