ขออนุญาติเปิดค่ะ รูปถ่ายหลังจารเก่าไม่ทราบที่ค่ะ #300 ขออนุญาติเปิดค่ะ รูปถ่ายหลังจารเก่าไม่ทราบที่ค่ะ #300พร้อมส่งค่ะ โดยสมาชิก ชื่อ Panutpuk Halap จากกลุ่ม กล