เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดบางสะแก ปี2516ครับ #300พร้อมส่ง เหรียญหลวงพ่อเปลื้อง วัดบางสะแก ปี2516ครับ #300พร้อมส่งครัย โดยสมาชิก ชื่อ YA Taradon Komvong จากกลุ่ม พ