#3องค์250ร่วมส่ง พ่อผล วัดเทียนดัด พ่อเป้า วัดบางพูด #3องค์250ร่วมส่ง พ่อผล วัดเทียนดัด พ่อเป้า วัดบางพูดใน พระครู วิชัย วัดศรีพะโลทัย #รับประกันพระแท้ทุกองค์ โ