#3องค์150 พ่อผล วัดเทียนดัด พ่อเป้า วัดบางพูดใน พระ #3องค์150 พ่อผล วัดเทียนดัด พ่อเป้า วัดบางพูดใน พระครู วิชัย วัดศรีพะโลทัย #รับประกันพระแท้ โดยสมาชิก ชื่อ O