สวัสดีวันสิ้นเดือนครับ พี่น้อง “ทรมานกรรมการ คือ งานขอ สวัสดีวันสิ้นเดือนครับ พี่น้อง “ทรมานกรรมการ คือ งานของเรา” ส่งพระย่อย สบายตัวสบายใจ #ท